Status zamówienia
Obsługa Klienta
+48 77 406 31 81

CEWE a zrównoważony rozwój

Uwzględniamy zintegrowany wpływ naszych wspólnych wysiłków w trzech wymiarach zrównoważonego rozwoju: ekonomicznym, środowiskowym i społecznym.

Nasze działania

Jako lider europejskiego rynku produktów i usług fotograficznych chcemy przyczynić się do stworzenia przyszłości, w której człowiek i natura żyją w harmonii. Wszystkie materiały, których używamy, są wybierane z myślą o długoterminowym zrównoważonym rozwoju.
Społeczność

- organizacja największego konkursu fotograficznego – CEWE Photo Award - wsparcie dla SOS Wiosek Dziecięcych na całym świecie - współpraca z NABU w Europie

Produkcja

- neutralność dla klimatu - rozwiązania w zakresie procesów chemicznych z 89% stopniem odzysku - certyfikowane zarządzanie środowiskowe i systemy zarządzania energią

Grupa CEWE

- ochrona danych i odpowiedzialna digitalizacja - zobowiązanie do redukcji emisji CO2 o 50% w latach 2015 a 2025 - badania i rozwój na rzecz innowacji cyfrowych

Pracownicy

- edukacja, szkolenia i coaching wewnętrzny - kompleksowa opieka zdrowotna - udział w sukcesie firmy poprzez Program Akcji Pracowniczych

Salony

- recykling CEWE Fotokiosków - ekspozycja w salonach CEWE FOTOJOKER - torby z recyklingu na zakupy oferowane Klientom

Ponowne zalesianie i ochrona lasów

Zintegrowaliśmy skuteczną strategię zrównoważonego rozwoju opartą na kompensacjach, która chroni środowisko i wymiernie zmniejsza ogólną emisję CO2. CEWE zdecydowało się wesprzeć projekt Kasigau Wildlife Corridor, którego celem jest ponowne zalesianie i ochrona 500 000 akrów suchych lasów w południowo-zachodniej Kenii.

Projekt Kasigau Wildlife Corridor pomaga zrekompensować około miliona tom emisji CO2 rocznie i pozwala uniknąć emisji ponad 54 milionów ton CO2 w ciągu 30 lat jego istnienia.

W ramach projektu zapewniono także działania dla społeczności lokalnej:

  • rozwój lokalnej infrastruktury dla około 150 tys. mieszkańców regionu;
  • dostęp do świeżej wody dla ponad 10 tys. członków społeczności;
  • 2300 stypendiów szkolnych dla dzieci gminy;
  • ochrona zagrożonych populacji ponad 350 gatunków, w tym słoni afrykańskich;
  • zapewnienie, że operacje spełniają zweryfikowaną normę węglową (VSC). VSC to wiodący międzynarodowy rejestr kompensacji emisji dwutlenku węgla, który gwarantuje, że projekt zapewni zakontraktowane redukcje emisji.

Dodatkowo, CEWE kompensuje około 210 tys. ton emisji CO2, wspierając dwa certyfikowane projekty farm wiatrowych w południowych Indiach oraz Chinach.

Rozwój gospodarczy regionu jest zagrożony ze względu na słabe zaopatrzenie w energię. Na tym obszarze do wytwarzania energii elektrycznej często wykorzystuje się również paliwa kopalne. Z tego też powodu wsparcie dla farm wiatrowych pomaga zabezpieczyć lokalne dostawy energii, jednocześnie tworząc energię bezemisyjną.