Status zamówienia
Obsługa Klienta
+48 77 406 31 81

Twoje bezpieczeństwo - nasza odpowiedzialność

Jak dbamy o Twoje dane?

Stosowanie się do obowiązujących przepisów prawa najlepsza droga do budowania swojej wiarygodności. Zdobyte tak zaufanie należy szanować i priorytetowo dbać o bezpieczeństwo danych osobowych, które klient nam powierza.

Ciągły rozwój branży technologiczno-informacyjnej wymaga jeszcze baczniejszego zwrócenia uwagi na zagadnienie polityki prywatności i danych osobowych. Dlatego prawo w tym temacie zostało bardziej zaostrzone, a CEWE się do niego stosuje – dla Twojego bezpieczeństwa. Nowe przepisy wchodzą w życie 25 maja 2018 roku (tzw. RODO – Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych).

Warto wiedzieć - czym jest RODO?

Po angielsku to General Data Protection Regulation, czyli GDPR. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej wydali takie rozporządzenie (2016/679) dokładnie 27 kwietnia 2016 roku. Dotyczy ono ochrony danych osobowych należących do osób fizycznych.

Właśnie przepływ takich danych reguluje RODO, którego przepisy zaczynają obowiązywać od 25 maja 2018 roku. Przepisy, których dotyczy RODO, to więcej obowiązków dla administratorów i większe bezpieczeństwo dla Twoich danych osobowych.

Powyższe rozporządzenie nie wymaga od osób fizycznych żadnych dodatkowych formalności, zgłoszeń czy innych kroków – wystarczy zapoznać się z informacjami na temat tej ustawy np. na stronie internetowej CEWE.

Najważniejsze zasady RODO

Bycie administratorem Twoich danych osobowych oznacza dla nas ogromną odpowiedzialność, ale też i dumę, bo przecież nam zaufałeś. Wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zapewniasz nam możliwość bezpiecznego przesyłania Ci ofert jak najlepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Natomiast my jako firma CEWE, zapewniamy Twoim danym bezpieczeństwo oraz użytek zgodny z przepisami i regulacjami prawnymi obowiązującymi w Unii Europejskiej.

Jak przetwarzane będą Twoje dane?

Dane, które nam przekażesz będą przetwarzane tylko w ramach ich przeznaczenia i w zgodzie z prawem. Potrzebne nam są więc tylko te dane, których później użyjemy, aby stworzyć ofertę najbardziej do Ciebie pasującą – Twoje dane zostaną więc użyte tylko do celu zgodnego z usługami, które dla Ciebie wykonujemy.

Do czego potrzebne są nam Twoje dane?

Prócz możliwości przygotowania oferty bardziej do Ciebie dopasowanej, dane osobowe obligują nas do stosowania się do obowiązków prawnych oraz formalnego zawarcia umowy na daną usługę. Tak też zabezpieczamy Cię przed jakimkolwiek nieścisłościami lub zagrożeniem nadużyć. Twoje dane osobowe stanowią wsparcie dla obsługi Klienta, czyli Ciebie oraz dla wszelkich analiz i statystyk przez nas sporządzanych.

Które dane najczęściej przetwarzamy?

Podnoszenie jakości usług dla naszych klientów to dla nas priorytet. Szczególnie pomagają nam w tym kategorie danych osobowych osób, które wyraziły chęć otrzymywania newsletterów od nas i naszych partnerów. Administrator danych i otoczenie wspierające dysponuje także danymi klientów będących zarejestrowanymi użytkownikami naszego oprogramowania oraz takich danych, które dobrowolnie przekazujesz nam podczas składania zamówienia.

Twój sprzeciw

Zgodnie z prawem, w dowolnym momencie masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Np. w przypadku kierowania do Ciebie ofert bezpośrednich. Masz prawo do zgłoszenia wniosku o usunięcie lub poprawienie Twoich danych osobowych w naszej bazie. Zgodnie z Twoją wolą masz prawo żądać od nas ograniczenia przetwarzania danych osobowych w niektórych obszarach bez całkowitego ich usuwania.

Twoja zgoda

Zgadzając się na przetwarzanie swoich danych osobowych, nakładasz na nas obowiązek używania ich zgodnie z prawem oraz w ramach usług świadczonych przez naszą firmę. Masz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Jeśli jesteś zarejestrowanym u nas klientem to masz możliwość wykonania tej czynności samodzielnie poprzez odwołanie/odznaczenie zgody w panelu zarządzania swoim kontem – np. rezygnacja z otrzymywania newsletterów. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub problemów z odwołaniem zgody zgłoś się do nas, a my zajmiemy tą sprawą za Ciebie.

Uprawnienia - twoje prawa, nasze obowiązki

Jako Administrator Twoich danych osobowych jesteśmy zobowiązani do poinformowania Cię o najważniejszych zasadach RODO i o Twoich uprawieniach wiążących się z tymi przepisami. Przeczytasz o nich poniżej.

Prawdo do sprostowania danych

Zgodnie z RODO posiadasz prawo do sprostowania swoich danych. Na administratorze danych spoczywa obowiązek wprowadzenia zmian w Twój wniosek. Jest to przydatne, gdy w jakiś sposób Twoje dane zostały mylnie wpisane lub uległy zmianie.

Prawo do bycia zapomnianym

Zgodnie z RODO posiadasz prawo do bycia zapomnianym. Na Twój wniosek Administrator musi usunąć Twoje dane osobowe z bazy. Podobnie jak przy prawie do sprostowania danych, jest to przydatne, gdyby Twoje dane były przetwarzane bezpodstawnie, błędnie lub po prostu nie chcesz mieć nic wspólnego z danym podmiotem gospodarczym.

Prawdo do ograniczenia przetwarzania

Zgodnie z RODO posiadasz prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych. Gdy Twój wniosek będzie zasadny, Administrator może tylko przechowywać dane osobowe, ale zabronione jest ich przetwarzanie do jakichkolwiek celów. Raz ograniczone przetwarzanie danych można odblokować, jeżeli sobie tego zażyczysz (lub np. ustaną przesłanki uzasadniające Twój wniosek).

Prawo do dostępu do danych

Zgodnie z RODO posiadasz prawo do otrzymania informacji na temat sposobu przetwarzania Twoich danych. Administrator bazy jest zobligowany do udzielenia Ci odpowiedzi na pytania do jakich celów i w jaki sposób Twoje dane są używane przez dany podmiot gospodarczy.

Prawo do przeniesienia danych

Zgodnie z RODO posiadasz prawo do przenoszenia swoich danych. Rozumie się przez to przeniesienie danych do innego podmiotu zarządzającego na Twój wniosek. Dane przenieść możemy za Ciebie lub musimy przekazać ci kopię danych tak, abyś mógł przenieść te dane samodzielnie – każdorazowo może być się to tylko na Twoją prośbę.

Prawo do sprzeciwu

Zgodnie z RODO posiadasz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec profilowanego używania Twoich danych (np. kierowane do Ciebie oferty marketingu bezpośredniego). Prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje ci w dowolnym momencie. Twoje dane mogą więc zostać usunięte, ograniczone lub sprostowane – zgodnie z Twoją wolą.

Podstawa prawna

Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora musi odbywać się w zgodzie z przepisami prawa. Jedną z przesłanek legalności przetwarzania danych osobowych określonych w RODO są np. umowa, świadoma i dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą.